Stenkrossning

PurkuPro Oy har lång erfarenhet inom stenkrossning. Vi har varit verksamma på den finska marknaden sedan 2010 och tillhandahållit våra tjänster över hela södra Finland. Nyckelorden för oss är en kraftfull maskinpark och ett brett tjänsteutbud.

Företagets maskinpark gör det möjligt att erbjuda krossning och siktning av alla byggmaterial som används i regionen: byggavfall (tegel och betong), grus, granit, kalksten, sand, jord.

Krossning av tegel och betong
Vi har tillhandahållit krossning av byggavfall hos fler än 10 olika återvinningscentraler och avfallsstationer sedan år 2010. Tack vare vunna upphandlingar har vi varit långvariga partners i Kuopio, Hyvinge, Tavastehus och Käringmossen.

Krossning av granit
Vår 50-tons käftkross passar perfekt för förkrossning av granitstenar (till 0–150 mm fraktion). Med tillägg av en konkross bland maskinerna kan vi erbjuda alla önskade finare fraktioner.

Krossning av grus och morän
Tack vare sina tre stora maskiner – två rotorkrossar och en konkross har företaget en riktigt bra produktionskapacitet. Det låter oss att erbjuda tjänster med stor prestanda.

Siktning av sand, jord och lera
Våra två försiktar passar utmärkt för siktning av såväl sand som jord och lera. Vi har även erfarenhet inom siktning av fast bränsle (t.ex. kol).

Vår maskinpark består av:

  • En 30-tons (Metso LT96) och två 50-tons käftkrossar (Metso LT116, McCloskey J50)
  • Två 50-tons rotorkrossar (Metso LT1213S, McCloskey i44R)
  • En konkross Sandvik QH441
  • Två försiktar (Metso ST272, Sandvik R155)
  • Två grus- och makadamsiktar (McCloskey S190TD, Sandvik QA451)
  • Två mobila transportband (McCloskey ST80, Edge TS650)