Tilläggstjänster

Metallsnitt

Med på grävskopa monterade saxar kan man riva och skära stålkonstruktioner och bearbeta metallskrot, inom att skapa för dem mervärde innan materialet ska försäljas (för en ton metall som redan har skurits enligt fastlagda mått betalar uppköpare 20-30 euro mer). Med saxar på 250-ton skärkraft kan man skära upp till 15 mm stålplåt, 400 mm IPN- bärbjälkar eller 65 mm järnstångar.

Med PurkuPro Oy’s teknik kan man utan vilka som helst risker skära också i brandfarlig miljö eller under vatten och garantera tryckbehållares säkerhet och stycka lättantändliga material.

Stenbrytning

Den mobila stenbrytaren Nordberh LT116 är tillräckligt prestationsduglig för att bearbeta alle hos oss förekommande naturliga och syntetiska stenmaterial:

 • kalksten,
 • landsten,
 • granit,
 • tegelstenrester,
 • asfalt,
 • järnbetong osv.

Beroende på brytares hakors position förblir tillverkade materialets fraktioner mellan 0-60/150 mm, och stenbrytares prestation utgör 65-180 t/h. Stenbrytares magnetseparerare garanterar, att i material befintliga metallföremål (armaturer, naglar, rör osv.) ska separeras av fyllnadsmaterial.

Arbeten med extraanläggningar utrustade grävskopa

Bolagets PurkuPro Oy med mångsidig teknik utrustade hydrauliska bandgrävskopor och hjulgrävskopor kan utföra följande arbeten:

 • sönderslagningsarbeten med hydraulisk hammare (s.k. rammare) för kalkstengrundens, fundaments, stora betongdetaljers osv. sönderslagning,
 • pulvrisering av betong och tegelstenrester,
 • grävningsarbeten med grävningsskopor,
 • sortering och lagring av material med gripskopa,
 • sortering och lagring av material med gripare,
 • lagring av material med bulklastskopa.