PurkuPro är ett modernt företag med fokus på kvalitet

INTRODUKTION

PurkuPro Oy har positionerat sig starkt inom större och/eller komplicerade rivningsuppdrag som kräver noggrann planering, detaljerade rivningsprojekt, tillräcklig maskinkapacitet för nödvändiga arbeten och de bästa grävmaskinisterna. Olika rivningsarbeten som vi har genomfört i närheten av höghus, stora industrianläggningar och trafikleder i stadsmiljö har gett oss en imponerande referensportfölj som talar för sig själv. Dessa s.k. visitkort omfattar praktiskt utförda, ansvarskrävande rivningsarbeten med stor hänsyn till våra kunders höga krav.

Begär offert