PC210

Komatsu PC210LC-8

22-tons bandgrävmaskin är framförallt avsedd för användning på mindre rivningsobjekt, men även för ombearbetning av byggavfall (demolering av stenmaterial, sortering av annat material, matning av stenkross). Byggmaskinens arbetsredskap består av både planerings- och gripskopa, grip, demoleringssax och lufthammare.

WA480

Komatsu WA480 och WA470

25-tons hjullastare är framförallt avsedda för användning som ett komplement till företagets stenkrossanläggningar som behöver back-up från stora och produktiva maskiner. Maskinernas storlek, 4,5 m3 skopvolym och upp till 20-tons lyftkapacitet gör dem till efterfrågade hjälpredor för lastning av stora volymer.
Frontlastare är även utrustade med våg som gör det möjligt att väga materialet som ska lastas eller lagras på plats och skriva ut resultatet på ett kvitto.

Lieberr R946

Liebherr 946

Vår nya 42-tons grävmaskin är en tysk kvalitetsmaskin för arbeten på större rivningsobjekt än genomsnittet. Något smalare kaross (NLC varianten) och ledad bom gör maskinen extra flexibel och underlättar både manövreringen under arbetet och trailertransporten mellan olika objekt. Liebherr R946 är en av våra tre rivningsmaskiner i viktklassen över 40 ton.
Maskinens arbetsredskap är 3,3-tons demoleringssax NPK, lufthammare och grävskopa.

ST272

Nordberg ST272

Universellt 34-tons aggregat för siktning efter både primär- och sekundärkrossning erbjuder främst hög produktivitet vilket i sin tur innebär optimala priser.
Lokotrack ST272 passar för siktning av såväl jordmassor, jord, stenar, byggavfall och annat avfall som för grus och makadam. Det är det breda utbudet av utbytbara siktnät som gör listan över bearbetbart material extra lång. Tvåstegssiktning sorterar bearbetbart material i tre olika fraktioner.
Stenkrossen är återigen tillverkad av finska Metso Minerals, med garanterad funktionssäkerhet och tillförlitlighet.

LT1213S

Nordberg LT1213S

Denna 50-tons kross med rotor garanterar den bästa prestandan och kvaliteten av alla maskiner i samma klass som marknaden erbjuder. Den bästa möjliga kombinationen av mobilitet, produktionskvalitet och prestanda gör denna stenkross till den mest optimala lösningen för större och mellanstora produktionsvolymer. Stenkrossen passar för krossning av praktiskt taget alla vanligt förekommande material:

 • naturliga stenmaterial – kalksten, grus,
 • byggavfall – asfalt, tegel, betong.

Stenkrossen är tillverkad av finska Metso Minerals, med garanterad funktionssäkerhet och tillförlitlighet. Krossanläggningen innefattar även en grävmaskin för matning av bearbetbart material och helst även en hjullastare för lastning eller lagring av slutprodukten.

Brokid 1

Brokk minigrävare

Brokk rivningsrobotar är oersättliga redskap vid inomhusrivning och mindre rivningsarbeten när man måste riva golv, utjämningsskikt eller mellanväggar. Användning av eldrivna maskiner ger både bättre ekonomi och renare luft inomhus (utan avgaser). Maskiner i olika viktklasser ger flexibilitet i situationer där olika våningsplan kan ha olika viktbegränsningar. Purustaja OÜ:s maskinpark innehåller därför tre Brokk minigrävare i olika storlek:

 • Brokk 40
 • Brokk 90
 • Brokk 160

Alla maskiner är utrustade med ett bra redskapsutbud (grävskopor, lufthammare).

Komatsu-PC350HRD

Komatsu PC350HRD

Denna bandgrävmaskin är anpassad speciellt för rivningsarbeten och har en extra lång rivningsbom som gör det möjligt att utföra rivningsarbeten på 20-24 meters höjd över markytan med bibehållen säkerhet. Den långa rivningsbomen kan förses med demoleringssax och sorteringsgrip. För dagligt arbete har grävaren även en kortare bom – med tillhörande redskap som grävskopa, demoleringssax och lufthammare. Maskinens vikt med kortare bom är ca 40 ton, därtill kommer det monterade redskapets vikt. Därför passar Komatsu PC350HRD för användning på rivningsobjekt i samma storleksklass som vår andra tungviktare (Komatsu PC450LC).

Nordberg-LT116

Nordberg LT116

50-tons stenkross kombinerar två uppskattade egenskaper – mobilitet och hög produktionskapacitet. Vi kan krossa olika natur- och artificiella material oberoende av var de finns – i täkten, på byggplatsen el. dyl. Utbudet av bearbetbara material omfattar:

 • naturligt stenmaterial – kalksten, natursten, granit,
 • byggavfall – asfalt, tegel, betong.

Stenkrossen är tillverkad av finska Metso Minerals, med garanterad funktionssäkerhet och tillförlitlighet. Krossanläggningen innefattar även en lastare eller grävmaskin för matning av bearbetbart material och helst även en hjullastare för lagring av slutprodukten.

Komatsu-PC210LC-8

Komatsu PC240LC-10

Med denna medelstora bandgrävskopa kan vi utföra såväl mindre rivningsarbeten (enfamiljshus, mindre produktionsbyggnader, boningshus med flera våningar och affärsbyggnader) som delta i olika materialens bearbetande vid stora objektens rivning. För transport av denna maskin med sin vikt på 24 ton behövs endast vanliga transporttillståndets föreliggande och tack vare mångsidiga arbetsredskap kan mindre rivningsarbeten slutföras också utom att inblanda andra grävskopor. Bandgrävskopan Komatsu PC240LC-10 är utrustad med följande tilläggliga redskap:

 • med NPK vridhuvud utrustad anläggning av hög kvalitet för betongens pulvrisering,
 • Verachtert’s sorteringsgripare,
 • grävskopa på nästan 2 m3
Komatsu-PC450LC-7

Komatsu PC450LC-7

Den 45-ton bandgrävskopan lämpar sig bäst för arbeten, där man på grund av arbetets stora omfång och karaktär behöver verkligen stor prestationsförmåga. Vid storbyggnader som fabriker, lagerbyggnader, boningshus med flera våningar och affärsbyggnader är sådana byggnadsmaskiner absolut oersättliga. Bolagets Purustaja OÜ erfarenheter visar, att en 45-ton grävskopa är vid sådana arbeten mycket mer lämplig än flera grävskopor med mindre prestationsförmåga (21-30 ton).
Bandgrävskopan Komatsu PC450LC-7 är utrustad med följande tilläggliga redskap:

 • med vridhuvud utrustad 3300 kg anläggning för betongens pulvrisering,
 • 3-ton hydraulisk hammare,
 • 3,5 m3 grävskopa.