Arbeten före byggnadsprocessens påbörjan

Rivningen är ofta förknippad med senare följande byggnadsprocessen, så måste t.ex. gamla byggnader rivas och dess rester borttas för att skaffa plats för nya byggnader. I sådana förhållanden har firman som utför de rivningsarbetena en hel del (kostnads)fördelar beträffande olika förberedande arbeten – tekniken man behöver för dessa arbeten finns redan på byggnadsplats, arbetare och specialister vet besked om objektets problem och egendomligheter och vid större arbetsomfång kan man räkna med vissa besparingar.

Som arbeten, som PurkuPro Oy utför i nya byggnaders förberedande process, kan nämnas t.ex. följande aktiviteter:

Markens grävning och transport.
Denna tjänst betyder att marken ska grävas till önskade djuplek och därefter ska grävningsmaterial lagras eller borttransporteras från byggnadsplatsen.

Grävning av fundamentets hål.
Byggnadsfirman övertar grävningen av fundamentets hål enligt önskade mått och djuplek.

Byggande av fundamentets bas av makadam.
Enligt i konkreta objektets byggnadsprojekt föreskrivna normer ska på fundamentets bas grunden av makadam utföras.

Byggande av basen för vägar och platser (av sand och makadam)
Basens byggande för vägar och platser innebär att stora mängder av byggnadsmaterial måste bearbetas, dvs. mark, sand, makadam. PurkuPro Oy förfogar över tillräckligt prestationsduglig teknik och erfarenheter i materiallogistik, vad som är viktigt för nämnda arbetens utförande.