Tjänster

Syftet med bolagets PurkuPro Oy verksamhet är att kunna erbjuda sina kunder ett maximalt brett anbud av rivningsbranschens tjänster, som vid flera projekt utgör en komplex helhet.

Det vill säga att på denna sida beskrivna och av PurkuPro Oy erbjudna tjänster kan betraktas som olika etapper i ramar av ett konkret projekt, och i fall av kundens specifika behov också som av kunden inköpta konkreta arbetsuppdrag.

För att förenkla översikten har vi satt vårt tjänsteanbud i ett system, och detta utgående från rivningsprocessens och därmed förbundna verksamheters logistiska etapper:

  • Vi ger råd hur att handla innan rivningen ska utföras;
  • Vi redogör de viktigaste handlingar och tjänster vid egentliga rivningen;
  • Vi visar på vad som behövs att göra efter byggnadens rivning;
  • Vi hjälper att förbereda sig på nya byggnaders och anläggningars uppförande;
  • Vi erbjuder extratjänster i samband med rivningsarbeten och byggnadsresters hantering.