Kivipurustamine

PurkuPro Oy omab pikaajalist kogemust kivipurustamise valdkonnas. Oleme Soome turul tegutsenud alates aastast 2010 ning selle käigus pakkunud teenuseid üle kogu lõuna-Soome. Meie märksõnadeks on võimas masinapark ning lai teenustevalik.

Ettevõtte omanduses olev masinapark võimaldab kõigi siinkandi ehitusmaterjalide purustamist ja sõelumist: ehitusjäätmed (tellised ja betoon), kruus, graniit, paekivi, liiv, pinnas.

Telliste ja betooni purustamine
Oleme pakkunud ehitusjäätmete purustamist rohkem kui 10s jäätmekäitluskohas või prügilas alates aastas 2010. Tänu võidetud riigihanketele oleme olnud pikaajalised partnerid Kuopios, Hyvinkääl, Hämeenlinnas ja Ämmässuol.

Graniidi purustamine
50-tonnine lõugpurusti sobib ideaalselt graniidikivide eelpurustamieks (0-150 mm fraktsiooni). Kui lisada tootmiskomplekti koonuspurusti, saame toota kõiki soovitud peenemaid fraktsioone.

Kruusa ja moreeni purustamine
Ettevõttel on suur tootmisvõimsus tänu kolmele suurele masinale – kahele rootorpurustile ja ühele koonuspurustile. Nii suudame pakkuda suure jõudlusega teenust.

Liiva, mulla ja pinnase sõelumine
Meie kaks eelsõela on igati sobilikud nii liiva, pinnase kui mulla sõelumiseks. Samas omame kogemust ka tahkete kütuste (nt süsi) sõelumisel.

Masinapark koosneb:

  • Ühest 30-tonnisest (Metso LT96) ning kahest 50-tonnisest lõugpurustist (Metso LT116, McCloskey J50)
  • Kahest 50-tonnisest rootorpurustist (Metso LT1213S, McCloskey i44R)
  • Koonuspurustist Sandvik QH441
  • Kahest eelsõelast (Metso ST272, Sandvik R155)
  • Kahest kruusa- ja killustikusõelast (McCloskey S190TD, Sandvik QA451)
  • Kahest mobiilsest transportöörist (McCloskey ST80, Edge TS650)