Purkutyömaasta rakennustyömaaksi

Useimmiten vanhan rakennuksen purku on itse asiassa rakennustöiden alkuvaihe, jonka tehtävänä on tehdä tilaa uudelle rakennukselle. Näin ollen on tarkoituksenmukaista ja suotuisaa teettää myös rakennuspaikan valmistelutyöt purkuyrityksellä – tarvittavat koneet ovat jo työmaalla, työntekijät ja asiantuntijat tuntevat työmaan ja sen erikoispiirteet sekä suurempi työkokonaisuus säästää myös tilaajan kuluja.

PurkuPro Oy tarjoaa seuraavia rakennuspaikan valmistelutöitä:

Maa-aineksen kaivutyöt ja poiskuljetus
Maaperä kaivataan haluttuun syvyyteen ja maa-aines varastoidaan tai kuljetetaan pois työmaalta.

Perustuksen kaivutyöt
PurkuPro Oy kaivaa perustusta varten sopivanmittaisen syvennyksen.

Perustuksen pohjavahvistus, sepelitäyttö
Sepelitäyttö tehdään kohteen rakennussuunnitelman ja voimassaolevien rakennusnormien mukaisesti.

Teiden ja kenttien pohjarakenteet (hiekka ja sepeli)
Teiden ja kenttien pohjarakenteet tarvitsevat suurien materiaalimäärien työstöä – maa-aines, hiekka, sepeli. PurkuPro Oy:llä on olemassa vastaavat koneet sekä osaaminen ja kokemus materiaalien logistiikan alalla.