Purkutöiden suunnittelu ja valmistelu

Purku saattaa muuhun rakennustoimintaan verrattuna näyttää aika nopealta ja halvalta, mutta väärä suunnittelu ja epätarkoituksenmukainen toiminta voivat tälläkin alueella aiheuttaa turhaa resurssihukkaa ja lisäkuluja. Siksi PurkuPron asiantuntijat yrittävät olla mukana sekä jakaa neuvoa ja kokemuksia jo purkutöiden mahdollisemman varhaisessa valmisteluvaiheessa.
Ennen varsinaisten purkutöiden aloittamista PurkuPro Oy voi auttaa asiakkaitaan, tarjoamalla seuraavia palveluita:

Purkua edeltävä neuvonta
Käymme läpi asiakkaan tarpeet ja teemme omat ehdotuksemme. Tämä sisältää muun muassa suositukset sopivan tekniikan ja työtapojen, jätekäsittelyvaihtoehtojen sekä töiden toteutusajan osalta. Pyrimme saavuttamaan, että:

  • käytettävä tekniikka ja työtavat ovat kustannustehokkaita,
  • jätekäsittely on tarkoituksenmukainen eli jätteet lajitellaan ja siirretään mahdollisin osin uudelleenkäyttöön (puu energiatuotantoon, betoni ja tiilet täytemateriaaliksi, metallijätteet keräilypisteeseen),
  • töiden toteutusaika on kustannustehokas sekä soveltuu yhteen valittujen työtapojen kanssa. Kuten muillakin toimialueilla, nopea purku rakentamisen huippukautena saattaa tulla aika kalliiksi, samalla täytyy töiden suunnittelussa ottaa huomioon kausiluonteiset vaatimukset.