Lisäpalvelut

Metallinleikkaus

PurkuPro`lla on olemassa osaaminen ja purkukoneeseen yhdistettävät lisälaitteet joiden avulla voi leikata ja käsitellä kaikenlaisia purettavista rakennuksista löytyviä teräsosia ym. muita metalleja halutunlaiseen kokoon ja muotoon.

Meillä on olemassa myös lisälaitteita joiden avulla voi; paloturvallisesti leikata ja käsitellä metallia myös syttymisherkässä tai palovaarallisessa ympäristössä tai veden alla, tehdä vaarattomaksi painesäiliöitä ja katkaista palavaa tai kuumaa materiaalia.
Riskittömästi.

Kivenmurskaus

PurkuPro`n murskauslaitteistolla voidaan käsitellä ja murskata kaikkia luonnollisia ja keinotekoisia kivimaterjaaleja:

 • liuskekivi,
 • maakivi,
 • graniitti,
 • tiilijätteet,
 • asfaltti,
 • teräsbetoni ym.

Murskaimen leukojen rakenteesta riippuen tuotettavan materiaalin raekoko on 0–60/150 mm, murskaimen tuottaessa 65–180 tonnia mursketta tunnissa.
Koneen magneettierotin takaa, että metalliosat (raudoitus, naulat, putket yms.) erotetaan tuotettavasta täytemateriaalista.

Purkukonepalvelut erilaisine lisätarvikkeineen

Monipuolisesti varustetut PurkuPro Oy:n hydrauliset tela- ja pyöräalustaiset purkukoneet pystyvät tarjoamaan seuraavia palveluita:

 • purku- ja murskaustyöt hydraulisella vasaralla (esim. Rammer) – kivipinnan, perusmuurien, isojen betonipintojen tms. murskaus,
 • betoni- ja tiilijätteen jauhatus,
 • kaivutyöt kaivukauhalla,
 • materiaalien lajittelu ja kuormaus pihdeillä,
 • materiaalien lajittelu ja kuormaus kahmarilla,
 • materiaalien kuormaus irtomateriaalikauhalla.