Purkutöiden jälkeiset toimenpiteet

Seuraavassa kuvatut toiminnot muodostavat itse asiassa kunnollisen purkutyön luonnollisen osan, mutta jossain tapauksessa purkuyrityksen täytyy tehdä muiden tahojen tekemättä jääneitä töitä tai sitten kunnostaa sotkuisia työmaita.

Jätekäsittely
Rakenteiden purkamisen lisäksi purkutyöt sisältävät myös asianmukaisen jätekäsittelyn, jonka tavoitteena on sekä ympäristöstä huolehtiminen että kustannusten karsiminen. PurkuPro Oy noudattaa jätekäsittelyssä yleensä seuraavia periaatteita:

  • metallijätteet toimitetaan asianmukaiseen keräilypisteeseen ja siitä kertyvät tulot otetaan huomioon kohteen hinnoittelussa,
  • puuosat – ikkunat, ovet, karmit, puitteet, laudat yms. luovutetaan energiatuotantoon, lähinnä puuhakkeeksi,
  • betoniosat, tiilet ym. kivimateriaali murskataan kivimurskaamossa 0-60…150 mm täytemateriaaliksi, jota voi käyttää esimerkiksi rakennusten, teitten, kenttien yms. alustana,
  • uudelleenkäyttöön kelvottomat jätteet (roska, lämmöneristemateriaalit, ruberoidi yms.) viedään rakennusjätteiden kaatopaikalle.

Purkujätteiden poiskuljetus
PurkuPro Oy lajittelee purkutöissä syntyneet jätteet sekä kuljettaa ne pois työmaalta. Pienempien jätemäärien kuljetukseen käytetään multilift-vaihtolavaratkaisuja, suuret kivimateriaalimäärät viedään pois kuorma-autoilla.

Rakennustyömaan kunnostus
Purkutöiden jälkeen rakennustyömaa luovutetaan tilaajalle kunnostettuna. Eli rakennuksen alue ja ympäröivä tontti:

  • tasoitetaan,
  • täytetään sopivalla materiaalilla, joka voi olla myös murskattu tiili- tai betonijäte,
  • päällystetään sepelillä ja/tai viheristutuksilla.

Alueiden kunnostaminen
Joskus isot alueet tarvitsevat kunnostusta myös ilman varsinaisia purkutöitä. Siihen voi olla monia syitä – rakennukset on purettu aikoja sitten, mutta työmaa on jätetty siivoamatta, sinne ovat syntyneet laittomat kaatopaikat jne. PurkuPro Oy on avuksi myös tällaisten kohteiden kunnostuksessa, joko erillisenä palveluna tai osana suurempaa palvelukokonaisuutta.