Purkutyöt

Purkutöiden yhteydessä PurkuPro Oy on valmis toteuttamaan rakennuksen kokonaispurku-urakan tai sitten tekemään sisäpurkutyöt tai valmistellun talorungon purkutyöt, käyttäen omia koneita ja laitteita.
Mikäli purkutöiden yhteydessä ilmenee tarve erikoistöihin (vaarallisten jätteiden poisto ja käsittely, tärkeiden teknisten yhteyksien siirto tms.), niin integroimme urakkaan vastaavan toimialan asiantuntijat tai yritykset.

Suurrakennusten purku
Suurrakennusten – tehtaiden, varastorakennusten, infrastruktuuriverkkojen, suurten kerrostalojen ja liikerakennusten purku tarkoittaa mahtavien koneiden, ihmistyövoiman ja teknologian sujuvaa yhteistyötä. Asiaan liittyy suurten jätemäärien käsittely, korkeat turvallisuusriskit, monimutkaisen logistiikan ja tiukan aikataulun hallinta. PurkuPro’lla on olemassa tällaisiin töihin tarvittava koneisto, kokeneet työntekijät ja valmius tarjota asiakkailleen joustavia rahoitusvaihtoehtoja.

Pienrakennusten ja rakennelmien purku
Pientalojen (omakotitalot, sivurakennukset, 1- ja 2-kerroksiset liikerakennukset ym.) purku ei vaadi isoja ja tehokkaita koneita, mutta sopivat työtavat ja tarkoituksenmukainen tekniikka on aina tärkeä.
Jos ympäristöolosuhteet eivät salli telaketjukoneiden käyttöä, PurkuPro Oy on valmis toteuttamaan purkutyöt pyöräkoneiden voimin.

Sisäpurkutyöt
PurkuPro Oy toteuttaa sisäpurkutöitä sekä erillisenä urakkana että kokonaispurkutöiden vaiheena.
Rakennusten entisöinnissä ja peruskorjauksessa sisäpurkutyöt muodostavat erillisen vaiheen, jonka yhteydessä poistetaan esimerkiksi:

  • tarpeettomat väliseinät,
  • kuluneet pinnoitteet,
  • vanhat kelvottomat talotekniikkayhteydet (johdot, putket, lämmityspatterit ym.),
  • vaihdettavat ovet ja ikkunat.

Mikäli kyseessä on rakennuksen kokonaispurku, sisäpurkutöiden tavoitteena on valmistelu ulkorakenteiden purkuun, pitäen silmällä tarkoituksenmukaista jätekäsittelyä ja matalampia kuluja. Betoni- ja/tai tiilirakennuksia purettaessa poistetaan ennen suurten purkukoneiden käyttöä esimerkiksi alakatot, talotekniikkayhteydet, kipsiväliseinät, ikkunat ja ovet ym. Myös puurakennusten purussa poistetaan ensiksi kipsi, keraamiset laatat, kaapelit, linoleumi ym. viimeistelymateriaalit käsin tai koneellisesti.

Asbestityöt
Asbesti on rakennusmateriaali, joka on jo aikoja sitten luokiteltu erittäin vaaralliseksi materiaaliksi sekä Suomessa että muissa maissa. 1980-luvulle saakka asbestia sisältäviä materiaaleja käytettiin rakennuksissa aika laajasti, siksi asbestitöitä tarvitaan useiden rakennusten purkutöissä. PurkuPro Oy käyttää asbestitöissä vastaavan pätevyyden ja varustuksen omaavia yhteistyökumppaneita.
Asbestia sisältävät asbestisementtilevyt, useat eristemateriaalit, jotkut sidosaineet (liimat, laastit) ja viimeistelylevyt – eli useiden vanhojen rakennusmateriaalien ja rakennusosien purkutöissä ihmisillä on vaara joutua kosketuksiin asbestipölyn kanssa. Näin ollen asbestitöiden tarpeet huomioon ottava asiakas huolehtii vastuullisesti sekä ympäristöstä että purkutyöntekijöiden terveydestä.