Rivning av Maunula köpcentrum

Objekt: Totalrivning av Maunula köpcentrum
Adress: Pakilantie 11, Helsingfors
Entreprenadens omfattning: totalrivning av butikbyggnaden, asbestsanering
Beställare: Helsingfors stad, Tilakeskus
Uppdragets främsta säregenheter: rivningsarbeten utfördes vid begränsade utrymmesförhållanden, vilket ytterligare påverkades av samtidigt pågående väg- och gatubyggnadsarbeten
Entreprenadperioden: april – juni 2015