Vi svarade för rivningen av fundament till vindkraftverk

Inom ramen för ett internationellt samarbetsprojekt rev PurkuPro Oy fundamenten till tre stycken vindkraftverk på Barölandet nära Ingå. Bland annat innebar arbeten borttagning av vindkraftverkets stålsockel i ett stycke som det litauiska företaget Inikti Wind flyttade tillsammans med det demonterade vindkraftverket till Litauen där det ska återmonteras. Stålsockeln hade en diameter på 4 m och den vägde 12 ton.
Volymen för ett betongfundament till ett Enercon E66/2000 (effekt 2 000 kW, diameter 66 m) vindkraftverk var 200 m3 eller ca 500 ton.
De demonterade vindkraftverken och deras betongfundament tillhörde den svenska koncernen SABA Wind. SABA Wind ägs av den svenska vindkraftkoncernen Slitevind AB som är den största privatägda vindkraftproducenten i Sverige, med en årlig elproduktion på ca 200 GWh.
Det litauiska företaget Inikti Wind är regionens största planerare, utvecklare och förvaltare av vindparker.
Vår partner inom markskötsel var Inkoon Maanrakennuspalvelu Oy som återställde landskapet på den naturvackra platsen.