Lammutusjärgsed tööd

Alljärgnevalt kirjeldatud tegevused moodustavad küll korrektse lammutamistöö lahutamatu osa, kuid mõningatel puhkudel tuleb lammutamisfirmal ette teiste tegemata- või poolelijätmiste teostamist, aga ka lihtsalt hooletusse jäetud territooriumide korrastamist.

Jäätmekäitlus
Lisaks ehituskonstruktsioonide oskuslikule demonteerimisele kätkeb iga lammutustöö endas ka ehitusjäätmete sobivat käitlemist, mis kannab nii keskkonnasõbralikkuse kui madalamate kuludega seotud hüvesid. Purustaja OÜ väljakujunenud swiss replica praktika näeb endas reeglina välja selline:

  • vanametall realiseeritakse kokkuostjale, millest laekuva tulu püüame pea alati ka objektide hinnastamisel arvesse võtta,
  • puitdetailid – aknaraamid, uksed ja ukseraamid, fermid, laudised jmt – antakse energiatootmisse, enamasti hakkepuidutootjale,
  • betoonelemendid, tellised jm kivimaterjal purustatakse mobiilse kivipurustiga täitematerjaliks fraktsioonis 0-60..150 mm, mida saab kasutada,
  • taaskasutamiseks mittekõlbulikud jäätmed (praht, soojustusmaterjalid, ruberoid jne) utiliseeritakse ehitusjäätmete prügilas).

Lammutusprahi äravedu
Lammutamistööde käigus tekkinud ehitusjäätmed sorteeritakse Purustaja OÜ poolt ning teisaldatakse ehitusplatsilt. Väiksemate mahtude ja objektide puhul toimub see teisaldatavate multilift-vahetuskastidega, suuremate koguste korral veetakse kivimaterjal minema raskeveokitega.

Ehitusplatsi korrastamine
Hoonete lammutamise järgselt tuleb ehitusplats tellijale üle anda korrastatud kujul. Selleks hoonease ja krunt:

  • tasandatakse,
  • täidetakse sobiva materjaliga, milleks sobib ka purustatud tellise- või betoonimaterjal,
  • kaetakse killustikuga, ja/või
  • haljastatakse.

Territooriumide koristamine
Tihtipeale vajavad suured territooriumid koristamist ja korrastamist ka ilma tegelike lammutamistöödeta. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid – kunagised hooned on juba lammutatud, kuid lammutusjäätmed on jäetud utiliseerimata, tühermaale on hakanud „tekkima“ prügilademed jne. Purustaja OÜ on abiks selliste maa-alade korrastamisel, kas siis koos või eraldiseisvana teistest tegevustest.