Jätkame Ämmässuo prügilas

PurkuPro Oy võitis taas kivipurustamise hanke Ämmässuo prügilas, mis teenindab Helsingi piirkonda (Helsingi, Espoo, Vantaa). Oleme betooni- ja tellisejäätmeid Ämmässuol purustanud juba aastast 2015 ning käesoleva hankevõiduga tagasime tööde jätkumise kuni aastani 2021.
PurkuPro Oy on oma tegevusajaloo jooksul osutanud kivipurustamise teenust rohkem kui kümnele erinevale prügilale või jäätmekäitluskohale üle kogu lõuna-Soome.