Rivningsarbeten i Borgå stad

Objekt: Borgå stads upphandlade rivningsentreprenader 2015
Adress: Pakilantie 11, Helsingfors
Entreprenadens omfattning: Rivning av tre olika objekt: Gammelbacka daghem, Tolkis skola, Näs laboratorium och veterinärklinik
Uppdragets främsta säregenheter: Huvuddelen av rivningsarbetena fick klaras av under sommarlovet              Entreprenadperioden: juli – december 2015
Beställare: Borgå stad