Saue järnvägsstation

Objekt: Totalrivning av terminalbyggnaden i Saue järnvägsstation
Adress: Kuuseheki tn 5, Saue stad, Harjumaa, Estland
Entreprenadens omfattning: rivning av terminalens uttjänta timmerbyggnad, omhändertagande av byggavfall, anläggning av ett grönområde på husplatsen
Uppdragets främsta säregenheter: terminalbyggnadens viktigaste konstruktioner nedmonterades för återanvändning, arbeten utfördes i järnvägens skyddszon
Entreprenadperioden: september 2011