Schaktarbeten vid grundläggning för avfallsförbränningsanläggningen i Iru

Objekt: Schaktarbeten vid grundläggning för avfallsförbränningsanläggningen i Iru
Adress: Saha-Loo tee, Iru
Entreprenadens omfattning: olika schaktarbeten i samband med grundläggning för en planerad avfallsförbränningsanläggning, krossning och siktning av schaktat material till makadam
Uppdragets främsta säregenheter: Grävning av ett 9 m djupt hål med förutbestämda mått, strängt tidsschema, arbeten i svåra snöförhållanden vid kännbara minusgrader.
Entreprenadperioden: december 2010 – januari 2011