Vi påbörjade rivningsarbeten i Ingå kolkraftverk

PurkuPro Oy påbörjade rivningsarbeten i värmekraftverket i Ingå, Finland.
PurkuPro koncernen svarar för massiv rivning av Ingås kraftverksbyggnader med grävmaskiner samt för återvinning av metallskrotet. Kraftverket i Ingå är det största rivningsprojektet genom tiderna i Finland som innebär hantering av mer än femtiotusen ton metallskrot och nära 150 000 t betong- och tegelavfall. Arbeten räknas på gå fram till slutet av 2019.
Huvudentreprenören inom rivningsarbeten är Fortum Environmental Construction Oy (f.d. Ekokem-Palvelut Oy) och uppdragsgivaren är Fortum Power and Heat Oy.